Obs. Ny dato! DFOR afholder Generalforsamling 17.november 2016

DFOR afholder Generalforsamling torsdag den 17.11.2016 kl.16-18 på Rigshospitalet, opgang 4, 1.sal konf.rum 4012. Der indkaldes via mail. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden Generalforsamlingen.

Foreløbig Dagsorden for Generalforsamling:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Revisionsberetning

4: Valg af bestyrelse

5: Valg af medlemmer til kursusudvalg

6: Valg af delegater til andre organisationer

7: Valg af revisorer

8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år

9: Kontingent

10: Evt.

OBS. Hvis du ikke modtager vores nyhedsmails, kan det være din mailadresse ikke er opdateret i dine medlemsoplysninger hos Lægeforeningen.

Radiologisk Årsmøde 2016

8919029DFOR havde en 1½ times session om Blærecancer ved Dansk Radiologisk Selskabs

Årsmøde på Hotel Radisson Blu HC Andersen i Odense 27. – 29. januar 2016.

Sessionen havde følgende oplæg

Årsmødet 2015

DFOR var værter ved Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde på Hotel Radisson Blu Scandinavia i København 28. – 30. januar

2015, der var 1 ½ times indlæg med emnet ovariecancer med focus på: MR og PET/CT ved c.ovarii udredning samt behandling af c.ovarii. Mødet var

velbesøgt og debatten livlig!