Dansk Forening for Onkoradiologi

Danish Society of Oncoradiology

 

Årsmøde, den 26. september 2008

Auditorium 93, Juliane Mariesvej 93

Rigshospitalet

 

Hoved-hals-cancer og ukendt primær tumor

 

 

kl. 08.45 – 09.30:                Registrering og morgenmad

 

Formiddag kl. 09.30 – 12.30

 

kl. 09.30 – 09.40:                Indledning ved formanden

 

Primær cancer udgående fra hoved-/ halsregion

 

                 Chairman: Helle Hjorth Johannesen

 

kl. 09.40 – 10.30:                Generelle billeddiagnostiske udrednings- og opfølgningsprocedurer, inkl. PET

Overlæge Edith Nielsen

 

kl. 10.30 – 11.00:                Kaffe

 

kl. 11.00 – 11.30                 Kirurgiske overvejelser

                                            Overlæge, dr. med. Christian von Buchwald

 

kl. 11.30 – 12.15:                Onkologisk behandling, inkl. dosisplanlægning

                                            Professor Cai Grau

 

kl. 12.15 – 12.30:                Opsamling

 

kl. 12.30 – 13.30:                Frokost med kaffe

 

 

Eftermiddag kl. 13.30 - 15.00

 

Ukendt primærtumor Chairman: Michael Bachmann

 

kl. 13.30 - 14.00:                 Billeddiagnostik inkl. PET-CT ved ukendt primær tumor

                                            Overlæge: Birgitte Svolgaard

 

kl. 14.00 – 14.45:                Onkologiske overvejelser og behandling

                                            Overlæge Gedske Daugaard

 

kl. 14.45 – 15.00:                Paneldiskussion

 

kl. 16.00:                             Bestyrelsesmøde


 

Kursusafgift:

Medlemmer                        kr. 600,-

Ikke-medlemmer                kr. 800,-

Medlemskab og kursus       kr. 700,-

 

Tilmelding og betaling senest den 1. september 2008

 

                                                                          Sekretær Britta Bundgaard

                                                               Radiologisk Afd.

                                                                Århus Sygehus

                                                                Tlf.: 8949 2395

                                                               Fax: 8949 2380

                                                        E-mail: bbund@as.aaa.dk

 

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank,

                                               Reg. nr. 3167 - kt. nr. 3167274358

Det skal af indbetalingen fremgå, hvem eller hvilke personer indbetalingen dækker.

(Deltagerantal er begrænset og kursusdeltagelse er efter princippet ”først til mølle”.

Kursusdeltagelse berettiger til 3 CME-point).

 

 

Sted:

Auditorium 93, Juliane Mariesvej 93, Rigshospitalet

Den 26. september 2008, kl. 09.30 – 15.30

 

Der er mulighed for betalingsparkering ved Rigshospitalet

"___________________________________________________________________________"

 

 

Bindende tilmelding til kursus, den 26. september 2008

 

£ Medlem              kr. 600,-                                                                             kr _______

£ Ikke medlem      kr.  800,-                                                                             kr. _______

£ Medlemskab + kursus kr. 700,-                                                                     kr. _______

I alt indbetalt på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3167 - kt. nr. 3167274358                                                                  kr.________

 

Navn:                      __________________________________________

Adresse:                  __________________________________________

__________________________________________

Afdeling/sygehus:     __________________________________________

E-mail:                     ___________________________________________