Dansk Forening for Onkoradiologi

Danish Society of Oncoradiology

 

Årsmøde, den 10. september 2010

Imperial Hotel, Farimagsgade 9, København

 

 

 

 

kl. 09.00 – 09.30:                Registrering og morgenmad

 

 

Formiddag kl. 09.30 – 12.30

 

Knogletumorer          Chairman: Overlæge Birgitte Svolgaard

 

kl. 09.30 – 10.15:                Konventionel røntgen ved diagnostik af god- og ondartede knogletumorer v. overlæge,

                                           dr.med. Anne Jurik, Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus

 

kl. 10.15 – 10.45:                MR af knogletumorer v. ledende overlæge, dr. med. Jens Karstoft,

                                            Radiologisk Afd., Odense Universitetshospital

 

kl. 10.45 – 11.15:                Kaffe

 

kl. 11.15 – 11.45:                Ortopædkirurgisk diagnostik – herunder biopsi og behandling af

knogletumorer v. overlæge Michael Mørk Petersen, Ortopædkir.

Afd., Rigshospitalet

 

kl. 11.45 – 12.15:                Onkologisk behandling af knogletumorer, herunder strålebehand-

ling, kemo og behandling af metastaser v. overlæge, ph.d. Anders Krarup-Hansen,

Onkologisk Afd., Herlev Sygehus

 

kl. 12.15 – 12.30:                Diskussion og spørgsmål

 

kl. 12.30 – 13.30:                Frokost

 

 

Eftermiddag kl. 13.30 - 15.30

 

Myelomatose             Chairman: Overlæge Helle Hjorth Johannesen

 

kl. 13.30 - 14.15:                 Onkologisk udredning, behandling og opfølgning af myelomatose.

                                            Nuværende og fremtidige metoder v. overlæge, dr.med. Peter

Gimsing, Hæmatologisk Afd., Rigshospitalet

 

kl. 14.15 – 14.45:                Kaffe

 

kl. 14.45 – 15.15:                Generelle billeddiagnostiske udrednings- og opfølgningsprocedurer

                                            ved myelomatose v. overlæge Jon Thor Asmussen, Radiologisk

Afd., Odense Universitetshospital

 

kl. 15.15 – 15.30:                Paneldiskussion og spørgsmål

 

kl. 15.30 -                           Bestyrelsesmøde


 

Kursusafgift:

Medlemmer                        kr.    800,-

Ikke-medlemmer                 kr. 1.000,-

Medlemskab og kursus   kr.    900,-

 

Tilmelding og betaling senest den 23. august 2010

 

                                                                          Sekretær Britta Bundgaard

                                                               Radiologisk Afd.

                                                                Århus Sygehus

                                                                Tlf.: 8949 2395

                                                               Fax: 8949 2380

                                                         E-mail: britbund@rm.dk

 

Beløbet bedes indsat på konto i Danske Bank,

                                               Reg. nr. 3167 - kt. nr. 3167274358

Det skal af indbetalingen fremgå, hvem eller hvilke personer indbetalingen dækker.

(Deltagerantal er begrænset og kursusdeltagelse er efter princippet ”først til mølle”.

Kursusdeltagelse berettiger til 3 CME-point).

 

 

Sted: Imperial Hotel, Farimagsgade 9, København, Nær Tivoli og Hovedbanegården

 

Nærmeste parkering ved Hotel eller City Vest Parkering, Nyrupsgade  42 ved Q8-tanken

___________________________________________________________________________

 

 

Bindende tilmelding til kursus, den 23. august 2010

 

 Medlem              kr.   800,-                                                                           kr.           _______

 Ikke medlem      kr.  1.000,-                                                                          kr.          _______

 Medlemskab + kursus kr. 900,-                                                                     kr.          _______

I alt indbetalt på konto i Danske Bank,

Reg. nr. 3167 - kt. nr. 3167274358                                                              kr.        ________

 

Navn:                      __________________________________________

Adresse:                  __________________________________________

__________________________________________

Afdeling/sygehus:     __________________________________________

E-mail:                     ___________________________________________