Obs. Ny dato! DFOR afholder Generalforsamling 17.november 2016

DFOR afholder Generalforsamling torsdag den 17.11.2016 kl.16-18 på Rigshospitalet, opgang 4, 1.sal konf.rum 4012. Der indkaldes via mail. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden Generalforsamlingen.

Foreløbig Dagsorden for Generalforsamling:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Revisionsberetning

4: Valg af bestyrelse

5: Valg af medlemmer til kursusudvalg

6: Valg af delegater til andre organisationer

7: Valg af revisorer

8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år

9: Kontingent

10: Evt.

OBS. Hvis du ikke modtager vores nyhedsmails, kan det være din mailadresse ikke er opdateret i dine medlemsoplysninger hos Lægeforeningen.