Indkaldelse til Generalforsamling i DFOR

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Forening for Onkoradiologi

Tid: Fredag d. 21.9.2018 kl 16.00-18.00

Hvor: lokale 4122, opgang 4, 2.sal, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Revisionsberetning
4: Valg af bestyrelse
5: Valg af medlemmer til kursusudvalg
6: Valg af delegater til andre organisationer
7: Valg af revisorer
8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
9: Kontingent
10: Evt.

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Lisbeth Røhl, Overlæge PhD

Formand for DFOR