Bliv medlem

Indmeldelse i Dansk Forening for Onkoradiologi: Du kan melde dig som aktivt eller associeret medlem ind via nedenstående link:

https://minside.laeger.dk/simple.aspx?func=workflow.view&action=externalunit.requestmembership&oid=328&mode=register

Med venlig hilsen foreningens sekretær:

Overlæge Hanne Nellemann
Radiologisk Afdeling
Aarhus Sygehus
Nørrebrogade 44DK – 8000 Aarhus C
Tlf.: +45 8949 3749 Fax: +45 492380

mail:  hannnell@rm.dk

Medlemskabet koster 100,- om året. Medlemsskabet giver rabat ved foreningens kurser.

Se iøvrigt uddrag af foreningens vedtægter herunder:

Foreningen, som ikke må være indtægtsgivende, skal bestå af læger, forskere og andre, som er interesserede i onkoradiologi.

Aktive medlemmer:

Kun medlemmer af Dansk Radiologisk Selskab kan blive aktive medlemmer. Disse medlemmer skal have stemmeret og kunne indgå i foreningens bestyrelse. Antallet af medlemmer skal ikke være begrænset. Medlemskab kan opnås ved henvendelse til sekretæren.

Associerede medlemmer:

Medarbejdere ved fagrelevante virksomheder, læger fra andre specialer end diagnostisk radiologi samt udenlandske radiologer kan blive associeret medlem af foreningen. I ansøgningen bør gives en kort begrundelse for ønsket om indtrædelse i foreningen. Disse medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indgå i foreningens bestyrelse, men vil kunne indgå i udvalg og lign.

eller se alle foreningens vedtægter her.