Formandens beretning 2014

Beretningen omfatter det sidste år. Dansk forening for Onkoradiologi har i dag 111 medlemmer.

Der er kommet et nyt medlem og en udmelding grundet pensionering.

Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling 2012. Referater ligger tilgængelige på hjemmesiden.

Kurser, møder:
I januar 2014 på Dansk radiologisk selskabs årsmøde i Odense var foreningen ansvarlig for en session om prostatacancer.

Foreningen har endvidere været repræsenteret med foredragsholder på DGCG årsmøde samt på konferencen ”Flere og flere kræftpatienter – er sundhedsvæsenet klar?” afholdt på Christiansborg.

Som en stor glæde og som symbol på onkoradiologiens betydning har overlæge Hanne Nelleman været onkoradiologisk repræsentant i Specialerådet .

Årets kursus har måttet aflyses p.gr. for få tilmeldte.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden varetages af Helle Hjorth Johannesen, og websiden opdateres hver gang der foreligger referat fra møder eller andre ændringer.

Regnskab: 

Økonomien er sund.

 

 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde!

 

Birgitte Svolgaard  sept. 2014