Årsmødet 2015

DFOR var værter ved Dansk Radiologisk Selskabs Årsmøde på Hotel Radisson Blu Scandinavia i København 28. – 30. januar

2015, der var 1 ½ times indlæg med emnet ovariecancer med focus på: MR og PET/CT ved c.ovarii udredning samt behandling af c.ovarii. Mødet var

velbesøgt og debatten livlig!