Indkaldelse til Generalforsamling i DFOR

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Forening for Onkoradiologi

Tid: Fredag d. 21.9.2018 kl 16.00-18.00

Hvor: lokale 4122, opgang 4, 2.sal, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Revisionsberetning
4: Valg af bestyrelse
5: Valg af medlemmer til kursusudvalg
6: Valg af delegater til andre organisationer
7: Valg af revisorer
8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år
9: Kontingent
10: Evt.

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Lisbeth Røhl, Overlæge PhD

Formand for DFOR

 

Obs. Ny dato! DFOR afholder Generalforsamling 17.november 2016

DFOR afholder Generalforsamling torsdag den 17.11.2016 kl.16-18 på Rigshospitalet, opgang 4, 1.sal konf.rum 4012. Der indkaldes via mail. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden Generalforsamlingen.

Foreløbig Dagsorden for Generalforsamling:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Revisionsberetning

4: Valg af bestyrelse

5: Valg af medlemmer til kursusudvalg

6: Valg af delegater til andre organisationer

7: Valg af revisorer

8: Bestyrelsens arbejdsprogram for det kommende år

9: Kontingent

10: Evt.

OBS. Hvis du ikke modtager vores nyhedsmails, kan det være din mailadresse ikke er opdateret i dine medlemsoplysninger hos Lægeforeningen.